Vén Màn Bí Mật (Ấn Hành 2012) - Thanh Minh, 74 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 28, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vén Màn Bí Mật
  Ấn Hành 2012
  Thanh Minh
  74 Trang
  Trường thi công quả của Đức Chí Tôn có nhiều cấp bậc cao thấp khác nhau, từ Tín Đồ đến các Phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật, mỗi cấp đều có khoa mục riêng.Đạo tuy huyền bí cao siêu, song sức quỉ cũng chẳng vừa! Lại lấy danh Thầy mà làm cuộc thử thách khảo thí...
  Cho nên người tu hành chơn chánh muốn bảo tồn đức tin vững chắc, cần phải có Đạo tâm sáng suốt, lấy chữ “nhẫn” làm đầu, tìm kiếm học hỏi cho rõ ngọn nguồn Đạo Pháp, hầu thoát qua cơn thử thách trong trường thi vào Long Hoa Đại Hội.
  Đạo vốn có : “Thể Pháp làm ngoại dung, Bí Pháp làm nội dung.” Thể Pháp là những việc hữu vi hình tướng, Bí Pháp thuộc vô vi huyền bí. Vì cớ, người tu dù ở lãnh vực nào đều phải chịu khảo thí để được cao thăng Thiên Vị hoặc do đó sa ngã bỏ Đạo.
  Đạo Đức, phẩm tước là tấm sắt hộ thân, ấy là thiết giáp đạo đức, điều mà tà quái không thấy được. Vậy muốn thắng Tà mị yêu quái, chỉ có đạo đức mà thôi.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page