Ví Dụ Và Bài Tập Visual Basic .NET Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu Và Report - Phạm Hữu Khang, 470 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Lập Trình' started by admin, Oct 25, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Ví dụ & bài tập Visual Basic .NET - Lập trình cơ sở dữ liệu & Report trình bày nội dung tiếp theo của cuốn Lập trình Windows Forms & tập tin. Giáo trình này cung cấp cho bạn một khối lượng ví dụ hữu ích, đa dạng trên 300 bài tập tham khảo có lời giải rõ ràng liên quan đến nhiều vấn đề thực tiễn.
  MỤC LỤC
  Phần 1: Lý thuyết tóm tắt và ví dụ chuyên đề.
  Chuyên đề 16: Làm việc với đối tượng ADO.NET.
  Chuyên đề 17: Làm việc với đối tượng DataReader.
  Chuyên đề 18: Đối tượng DataAdapter và DataSet.
  Chuyên đề 19: Đối tượng DataTable và DataView.
  Chuyên đề 20: Đối tượng DataRow, DataColumn và DataRelation.
  Chuyên đề 21: Điều khiển DataGrid và DataBindings.
  Chuyên đề 22: Lớp dữ liệu cho từng thực thể.
  Chuyên đề 23: Khám phá Crystal Report.
  Phần 2: Bài giải của bài tập (trình bày bài giải của các bài tập đã nêu trong những chuyên đề trên).
  • Ví Dụ & Bài Tập Visual Basic.NET-Lập Trình Cơ Sở Dữ Liệu & Report
  • NXB Lao Động Xã Hội 2002
  • Phạm Hữu Khang
  • 470 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.tvu.edu.vn/ebook/download/122.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jun 7, 2018

Share This Page