Vi Sinh Vật Môi Trường (NXB Đại Học Quốc Gia 2014) - Đỗ Hồng Lan Chi, 244 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by nhandang123, Jun 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-6-27_16-45-21.png
  Xuất bản tài liệu này, tác giả mong muốn cung cấp kiến thức về vi sinh Vật học đại cương thường gặp trong kỹ thuật môi trường, về các quá trình sinh học trong xừ lý ô nhiễm. Nội dung sách bao gồm 15 chương, đi từ kiết thức cơ bản của vi sinh học, các yểu to vi sinh trong sức khỏe cộng ¿ong, đen các quá trình chuyến hóa, cơ chế sinh học trong xử lý môi trrờìĩg - đó là “sự giao thoa ” giữa hai ngành vi sinh học và kỹ thuật môi trrờng học. Thêm vào đó, các bài đọc thêm minh họa cho nội dung cũng cược long ghép cuối mồi chương trong lần tái bản này. Quyển sách này có thế được dùng làm tài liệu học tập cho sinh viên chuyêi ngành khoa học môi trường và kỳ thuật môi trường. Nó cùng có thê là ài liệu tham khảo của cán bộ nghiên cứu, cán bộ quàn lý và kỹ sư môi trrờng.
  • Vi Sinh Vật Môi Trường
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2014
  • Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết
  • 244 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNU_HCM/6750
  https://drive.google.com/file/d/1Wlk65GJTnWCmqCPKy7uq-urCtJ9ubHkO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 27, 2023

Share This Page