Vị Thế Và Vai Trò Của Phụ Nữ Ê Đê, Mnông Trong Xã Hội Truyền Thống - Lê Thị Quỳnh Thảo, 446 Trang

Discussion in 'Hội Văn Học Nghệ Thuật Các Dân Tộc Thiểu Số' started by quanh.bv, Jul 25, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-4_12-6-3.png
  Công trình Vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc Ê-đê và Mnông trong xã hội truyền thống (qua khảo sát sử thi và luật tục) của tác giả Lê Thị Quỳnh Hảo là công trình tìm hiểu vị thế và vai trò được quy định trong gia đình và xã hội truyền thống của người phụ nữ được mô tả trong sử thi và được đề cập tới tại luật tục hai tộc người Ê-đê và Mnông ở Tây Nguyên. Ngoài Mở đầu, Kết luận, nội dung chính của công trình gồm 4 chương:
  Chương 1: Tổng quan nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và đối tượng nghiên cứu, tìm hiểu thái độ, quan niệm của cộng đồng hai tộc người Ê-đê và Mnông về người phụ nữ trong truyền thống được thể hện và khái quát hóa qua sử thi, luật tục hai tộc người. Chương 2 - 3: Vị thế và vai trò của người phụ nữ Ê-đê và Mnông qua khảo sát sử thi - luật tục, xác định vị thế được xã hội quy định của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ở xã hội truyền thống thông qua các hoạt động, quan hệ trong gia đình và ngoài cộng đồng xã hội truyền thống. Chương 4: Vị thế, vai trò của người phụ nữ Ê-đê, Mnông từ góc nhìn so sánh và phát huy vị thế, vai trò của họ trong bối cảnh hiện nay. Cuối công trình là Kết luận, Tài liệu tham khảo, Phụ lục.
  • Vị Thế Và Vai Trò Của Phụ Nữ Ê Đê, Mnông Trong Xã Hội Truyền Thống
  • NXB Hội Nhà Văn 2019
  • Lê Thị Quỳnh Thảo
  • 446 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1bICg53AY3CtJr0BrLX3t9qReF8Ea9mJC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 4, 2023

Share This Page