Viễn Cảm Và Thể Dĩ Thái (NXB Hải Phòng 2009) - Alice A. Bailey, 227 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Sep 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Một trong các đặc điểm để phân biệt Đoàn Người Phụng Sự Thế Gian và các thức giả, ấy là tổ chức bên ngoài đang giữ cho họ kết hợp lại, thực ra không tồn tại. Những người này được giữ chung lại với nhau bằng một cấu trúc bên trong của tư tưởng và bằng một môi trường/phương tiện viễn cảm với quan hệ hỗ tương. Các Đấng Cao Cả mà tất cả chúng ta ra sức phụng hành đều được liên kết như thế, và có thể – với nhu cầu tối thiểu và với cách tiêu phí thần lực ít nhất – có được mối liên giao với nhau. Tất cả các Ngài đều được điều hợp vào một rung động đặc biệt.
  • Viễn Cảm Và Thể Dĩ Thái
  • NXB Hải Phòng 2009
  • Alice A. Bailey
  • 227 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/0ByRebS4XzY7nUUdIaUlqMVRiRlE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 19, 2018

Share This Page