Viên Ngọc Như Y (NXB Tôn Giáo 2006) - Liên Hoa, 79 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by haidang, May 18, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  Những giáo lý được tìm thấy ở đây liên quan tới một thực hành căn bản và quý giá nhất là Guru yoga. Các từ guru yoga có nghĩa là "Sự hợp nhất với bản tánh của Guru(Đạo sư)," và trong tực hành này chúng ta được ban cho những phương pháp nhờ đó ta có thể hòa hợp tâm của chính chúng ta với tâm giác ngộ của Đạo sư.

  Link Dowload: http://hoavouu.com/images/file/vBHnMmAx0QgQABkP/tllh-dilgokhyentser-vienngocnhuy.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page