Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội-35 Năm Xây Dựng Và Phát Triển (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Hồ Sĩ Quý

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jul 29, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2024-3-5_22-41-11.png
  Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, những tư tưởng chiến lược ban đầu về Viện đã từng bước được thực hiện và cụ thể hoá cho phù hợp với sự phát triển của Viện và của đất nước. Tháng 4 năm 2005, theo Quyết định số 352/2005/QĐ - KHXH ngày 25 tháng 4 năm 2005 của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, chức năng của Viện một lần nữa được khẳng định là: Nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, hoạt động th ư viện, đào tạo nguôn nhản lực và xuât bản tạp chí cùng các sản phẩm thông tin Khoa học xã hội.
  Như vậy, với tư cách là một cơ quan thông tin chuyên ngành về khoa học xã hội, Viện Thông tin Khoa học xã hội có trách nhiệm giải quyết nhiều mối quan hệ về thông tin: giữa thông tin phục vụ lãnh đạo với thông tin phục vụ nghiên cứu khoa học, giữa thông tin khoa học cơ bản và thông tin mũi nhọn mang tín h cấp thiết, giữa thông tin hồi cố và thông tin hiện đại, giữa thông tin nguồn tài liệu trong nước và thông tin nguồn tài liệu nước ngoài, giữa tỷ lệ nguồn tài liệu nhập vào Viện và tỷ lệ xử lý tài liệu thứ cấp...
  • Viện Thông Tin Khoa Học Xã Hội
  • 35 Năm Xây Dựng Và Phát Triển
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2010
  • Hồ Sĩ Quý, Nguyễn Văn Dân
  • 410 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1J3YQlbrTdZh_qkgahEJmVrCe6PZx0uB1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Mar 5, 2024

Share This Page