Việt Bắc 30 Năm Chiến Tranh Cách Mạng 1945-1975 Tập 1 (NXB Quân Đội 1990) - Đinh Trọng Hỷ, 391 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, May 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-10-28_22-46-52.png
  Trước tháng 8 năm 1945 Việt Bắc là căn cứ địa cách mạng. Tù đây hình thành Khu 1, Chiến khu 1, L iền khu ly Liến khu Việt Bắc, Quăn khu Việt Bắc v à ngày nay là Quân khu 1. Việt Bắc là nơi ra đời đội tiên thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, V iệ t Bắc vừa là căn cứ địa vững chắc của cả nước Ưrủa ỉà chiến trường đã diễn ra nhiều chiến dịch, nihiêu trận đánh vang dội gây cho kẻ thù những ton tỉhất nặng nê, làm phá sản mọi âm mưu chiến lược, tỉhủ đoạn chiến tranh của chúng.
  Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, liực lượng vủ trang và nhân dân các dân tộc Việt S3ỔC uừa chiến đấu vừa xây dựng, ra sức chi viện rphiến trường, góp phân cùng cả nước đánh thắng đế cfjuổc M ỹ xâm ỉược, bảo vệ miền Bắc, giải phóng m iền Nam, thống nhất đất nước. Trong các thời kỳ chiến tranh, phải đương đàu v ớ i những kẻ thù hung bạo, có tiềm lực kinh te, 'fluẵn sự mạnh, song cùng với cả nước, quân và dân ựViệt Bắc đã phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc %hiền đau kiên cường, lập nên những chiến cônq :chói lọi. Đó là những trang sử thẩm máu bao thế hệ :cân được giữ gìn, vun đắp uà phát huy trước yêu :cẫu của nhiệm vụ cách mạng m ớ i.
  • Việt Bắc 30 Năm Chiến Tranh Cách Mạng 1945-1975 Tập 1
  • NXB Quân Đội 1990
  • Đinh Trọng Hỷ, Nguyễn Quang Trúc
  • 391 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/85528
  https://drive.google.com/file/d/1zw7e6xl-H-FQjODzU2AG5VgPDQkD60b4
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 28, 2022

Share This Page