Việt Nam-25 Năm Trên Đường Đổi Mới 1986-2011 Qua Tài Liệu Lưu Trữ - Vũ Xuân Hưởng, 491 Trang

Discussion in 'Lịch Sử, Địa Lý' started by quanh.bv, Apr 3, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam-25 Năm Trên Đường Đổi Mới 1986-2011 Qua Tài Liệu Lưu Trữ
  NXB Từ Điển Bách Khoa 2013
  Vũ Xuân Hưởng
  491 Trang
  Ngày 30/4/1975, miền Nam được hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, cả nước tập trung hàn gắn các vết thương chiến tranh và bước vào công cuộc xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội.
  Song song với với việc ổn định về chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng, những nhiệm vụ kinh tế-xã hội đầu tiên sau khi đất nước thống nhất cũng đã được toàn Đảng, toàn dân ta nỗ lực thực hiện và đạt được những thành tựu đáng kể. Nhưng do những tác động khách quan cũng như chủ quan đã làm cho đời sống kinh tế-xã hội của nước ta gặp nhiều khó khăn.
  Tháng 12 năm 1986, Đại hội Đại biểu toàn quốc lấn thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước và tiếp tục được hoàn thiện tại các đại hội tiếp theo, đưa nền kinh tế-xã hội nước ta phát triển theo các hướng cơ bản: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; dân chủ hóa đời sống kinh tế-xã hội; mở rộng giao lưu và hợp tác với các nước trên thế giới…
  Sau 25 năm thực hiện, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, công cuộc đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Nước ta đã thoát khỏi tình trạng kém phát triển và có sự thay đổi cơ bản, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, sức mạnh quốc gia về mọi mặt được tăng cường, độc lập, tự chủ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn trong giai đoạn mới.
  Thực hiện nhiệm vụ phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ và nhân dịp kỷ niệm 25 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước, Trung tâm Lưu trữ quốc gia III thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước biên soạn sách Việt Nam 25 năm trên đường đổi mới 1986-2011 qua tài liệu lưu trữ. Sách dày 492 trang, khổ 16cm x 24cmdo Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa ấn hành quý II năm 2013. Sách trình bày những bản scan tài liệu giấy và ảnh, bên cạnh đó có một số bản đánh máy những tài liệu có nội dung quan trọng.
  Bố cục cuốn sách gồm hai phần chính:
  Phần 1: Việt Nam – Những năm trước đổi mới. Phần này giới thiệu một số hình ảnh về nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh và xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, sách còn giới thiệu một số tài liệu, hình ảnh về thời kỳ bao cấp.
  Phần 2: Đổi mới, hội nhập và phát triển. Phần này giới thiệu những trăn trở, tìm tòi và thử nghiệm của Đảng để tìm ra con đường phát triển đất nước. Đặc biệt sách còn giới thiệu những hình ảnh về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 12/1986) quyết định đường lối đổi mới. Ngoài ra, sách còn giới thiệu một số thành tựu của công cuộc đổi mới.
  Phần Phụ lục vớiDanh mục tài liệu về thời kỳ đổi mới ở Việt Nam 1986 – 2011 tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III sẽ giúp bạn đọc tra tìm một cách nhanh chóng, thuận tiện về chủ đề này.
  Với những tài liệu lưu trữ mang tính chính xác và khách quan, cuốn sách sẽ giới thiệu với bạn đọc về những bước chuyển biến mạnh mẽ của đất nước trong 25 năm thực hiện đường lối đổi mới mà điểm khởi đầu quan trọng nhất là Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 cho tới những thành tựu nổi bật trong quá trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page