Việt Nam-Ấn Độ - Bối Cảnh Mới, Tầm Nhìn Mới Tập 2 (NXB Lý Luận Chính Trị 2016) - Lê Văn Toan

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Aug 9, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-8-9_15-7-22.png
  Hiện nay, Việt Nam đã và đang thực hiện công cuộc đổi mới, thay đổi tư duy phát triển theo hướng chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mọi phát triển đều hướng vào con người, vì con người. Đó chính là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, nhằm xây dựng một đất nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Việt Nam sử dụng cơ chế thị trường để huy động và phân bổ nguồn lực; coi thị trường là một phần của thị trường thế giới. Nhờ đổi mới, mở cửa, hội nhập quốc tế, Việt Nam trở thành nước có tốc độ tăng trưởng nhanh ở châu Á, trở thành nước xuất khẩu gạo và một số sản phẩm nông nghiệp lớn trên thế giới.
  • Việt Nam-Ấn Độ - Bối Cảnh Mới Tầm Nhìn Mới Tập 2
  • NXB Lý Luận Chính Trị 2016
  • Lê Văn Toan
  • 473 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/download-229922.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page