Việt Nam Cận Đại Những Sử Liệu Mới Tập 3-Sóc Trăng (NXB Văn Nghệ 2000) - Nguyễn Phan Quang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Nov 14, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  “Văn hoá Việt Nam là thành quả hàng nghìn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là kết quả giao lưu và tiếp thụ tinh hoa của nhiều nền văn minh thế giới để không ngừng hoàn thiện mình. Văn hoá Việt Nam đã hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam, làm rạng rỡ lịch sử vẻ vang của dân tộc”.
  • Việt Nam Cận Đại Những Sử Liệu Mới Tập 3-Sóc Trăng
  • NXB Văn Nghệ 2000
  • Nguyễn Phan Quang
  • 286 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://tailieuso.thuviensoctrang.org.vn:81/handle/11744.35/423
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 22, 2018

Share This Page