Việt Nam Củng Cố Quốc Phòng Bảo Vệ Tổ Quốc (NXB Hà Nội 1998) - Phạm Văn Trà, 77 Trang

Discussion in 'Chính Trị Học' started by manchete, Oct 8, 2020.

 1. manchete

  manchete Member

  [​IMG]
  Đảng ta xác định, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc: sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Lần này, Đảng tiếp tục khẳng định sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhưng bổ sung, nhấn mạnh: đồng thời kết hợp sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Như vậy, lực lượng bảo vệ Tổ quốc là toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân giữ vai trò nòng cốt. Đó là sức mạnh tổng hợp của các yếu tố: chính trị, quân sự, kinh tế, khoa học và công nghệ, văn hóa, đối ngoại; biểu hiện sức mạnh vật chất, tinh thần của toàn bộ nhân dân trong nước và kiều bào Việt Nam định cư ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc. Đó còn là sự kết hợp chặt chẽ sức mạnh bên trong với sức mạnh bên ngoài, sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Bởi vậy, cần tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên để nhân dân thế giới và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu đủ về Việt Nam, qua đó đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, giúp đỡ, tạo sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc.
  • Việt Nam Củng Cố Quốc Phòng Bảo Vệ Tổ Quốc
  • NXB Hà Nội 1998
  • Phạm Văn Trà
  • 77 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://nitroflare.com/view/FF8E01BC29461C2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 8, 2020

Share This Page