Việt Nam Gia Nhập Asean Từ Năm 1995 Đến Nay-Thành Tựu, Vấn Đề Và Triển Vọng - Nguyễn Thị Quế, 309 Tr

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Mar 21, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-3-21_22-13-33.png
  Từ khi chính thức gia nhập ASEAN ngày 28-7-1995 đến nay, Việt Nam không ngừng tăng cường phát triển quan hệ song phương lẫn đa phương với các nước trong Hiệp hội và đã đạt được những thành tựu quan trọng. Những thành tựu đạt được này đã góp phần giúp Việt Nam tạo lập và củng cố môi trường hòa bình, đáp ứng yêu cầu mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế, tranh thủ được các nguồn lực trong khu vực, khai thác lợi thế của ASEAN, phát huy nội lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, quá trình tham gia ASEAN của nước ta, cũng như quan hệ Việt Nam - ASEAN còn hạn chế về chất lượng, hiệu quả và chiều sâu, thiếu những nhân tố cho sự phát triển bền vững, ổn định, lâu dài, v.v..
  Để giúp bạn đọc tìm hiểu thực tiễn hơn 15 năm nước ta gia nhập ASEAN, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xin giới thiệu cuốn sách Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995 đến nay – Thành tựu, vấn đề và triển vọng do PGS. TS. Nguyễn Thị Quế và PGS. TS. Nguyễn Hoàng Giáp đồng chủ biên.
  Nội dung cuốn sách gồm 3 phần chính:
  Phần thứ nhất: Việt Nam gia nhập ASEAN và những nhân tố chủ yếu tác động đến quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay.
  Phần thứ hai: Những thành tựu, khó khăn, hạn chế và vấn đề đặt ra trong quan hệ Việt Nam – ASEAN từ năm 1995 đến nay.
  Phần thứ ba: Triển vọng quan hệ Việt Nam – ASEAN và một số giải pháp tăng cường hiệu quả sự tham gia của Việt Nam trong hợp tác liên kết ASEAN đến năm 2020.
  • Việt Nam Gia Nhập Asean Từ Năm 1995 Đến Nay-Thành Tựu Vấn Đề Và Triển Vọng
  • NXB Chính Trị 2012
  • Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Hoàng Giáp
  • 309 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8948
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page