Việt Nam Hội Nhập Kinh Tế Trong Xu Thế Toàn Cầu Hóa-Vấn Đề Và Giải Pháp - Phạm Quốc Trụ, 657 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by quanh.bv, Jun 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách phân tích cả về lý luận và thực tiễn quá trình phát triển, nguyên nhân và tác động của xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế, đi sâu phân tích quá trình hội nhập kinh tế của Việt nam, các thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra và hướng giải pháp xử lý. Cuốn sách cũng tập hợp được nhiều thông tin và tài liệu về thể chế liên kết kinh tế quốc tế, nhiều văn bản pháp lý liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam. Đồng thời các tác giả đã làm sáng tỏ nguyên nhân, tác động của toàn cầu hóa kinh tế đối với các quốc gia trên thế giới để từ đó liên hệ với thực tiễn Việt nam. Đây là cuốn sách tham khảo hữu ích cho tất cả những ai quan tâm đến toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế
  • Việt Nam Hội Nhập Kinh Tế Trong Xu Thế Toàn Cầu Hóa-Vấn Đề Và Giải Pháp
  • NXB Chính Trị 2002
  • Phạm Quốc Trụ
  • 657 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7426
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page