Việt Nam Một Nền Kinh Tế Tương Lai (NXB Ngày Nay 1947) - Phan Hữu, 50 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by quanh.bv, Nov 19, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam Một Nền Kinh Tế Tương Lai
  NXB Ngày Nay 1947
  Phan Hữu
  50 Trang
  Dân có mạnh, trí dân có tiến, nước mới mạnh mẽ và tiến bộ... Nhất là trong một nước dân chủ, dân co sáng suốt, có quan tâm đến việc nước thì nên tảng quốc gia mới vững vàng.
  Mỗi nước dân chủ đều có những sách phổ thông và nghiên cứu, lan truyền trong dân chúng, để dân chúng hiểu biết những cái hat cái dở trong nước, nền văn hóa nước nhà, và hết thẩy những cái gì liên quan đến quốc gia.
  Trước điều nhận xét đó, chúng tôi hy vọng rằng công việc của chúng tôi không đến nỗi hoàn toàn vô ích.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Sách Xưa
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/959

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 10, 2016

Share This Page