Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử Quyển 4-Từ 1945-1975 (NXB Giáo Dục 2002) - Trần Quỳnh Cư, 609 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, Jun 3, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-2-13_14-55-44.png
  Cuốn sách Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử Nổi Bật (1945 - 1975) cung cấp cho người đọc thời kỳ 1945-1975, Việt Nam đứng trước những thử thách lớn lao của lịch sử. Đó là quá trình lịch sử hùng tráng nhưng cũng nhiều gian khổ hi sinh của dân tộc ta. Năm 1945 mở đầu thời kỳ với sự kiện huy hoàng trong lịch sử dân tộc - thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thống trị của thực dân và phong kiến. Sự kiện lập quốc sau thắng lợi vẻ vang của Cách mạng tháng Tám cùng với bản Tuyên ngôn độc lập đã mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc: đấu tranh giữ nền độc lập của Tổ quốc, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và đi lên chủ nghĩa xã hội.
  • Việt Nam Những Sự Kiện Lịch Sử Quyển 4-Từ 1945-1975
  • NXB Giáo Dục 2002
  • Trần Quỳnh Cư, Nguyễn Hữu Đạo,
  • Đỗ Thị Nguyệt Quang, Nguyễn Tố Uyên, Lưu Thị Tuyết Vân
  • 609 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/10zEMXGGMAVT8vRNHLRkzWujtgUHgwSkn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Sep 30, 2023

Share This Page