Việt Nam Pháp Thuộc Sử 1862-1945 (NXB Khai Trí 1960) - Phan Khoang, 460 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by nhandang123, Jul 2, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Lịch-sử cuộc mất chủ-quyền của một nước là lịch- sử tối cần-thỉết cho nhân dân nước ấy. Vì có thấy rõ việc trước mới để phòng và lo liệu cho việc sau, có thấy những sai-lầm, những đắc-sách của người xưa, thì người nay và người sau mới lo tránh hoặc gắng bắt chước theo, có cảm những hờn-tủi của người dân mất nước mới phấn-khích, tự cường mà mưu nghĩ đến cuộc phục-hưng. Trong lịch-sử cận-đại của người Việt-Nam, sự can- thiệp của nước Pháp, như lấy Nam-kỳ làm thuộc-địa, đặt bảo-hộ ở Trung, và Bắc-kỳ v.v… là một biến-cố lớn lao và hệ-trọng.
  • Việt Nam Pháp Thuộc Sử 1862-1945
  • NXB Khai Trí 1960
  • Phan Khoang
  • 460 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=67342
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 5, 2019

Share This Page