Việt Nam Phong Sử Việt-Hán (NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972) - Nguyễn Văn Mại, 578 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Oct 9, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Nam Phong Sử gồm 100 thiên do cụ Nguyễn Văn Mại góp nhặt lúc đi làm quan, nhân lúc nhàn rỗi việc công thì tham khảo tra cứu nên khá tường tận. VÌ vậy tiên sinh lại đem ý mình mà nghị luận chép phụ vào sau, nhanđề là Việt Nam Phong Sử.
  Phong là gì ? Lả thơ cao dao về phong tục của nhân dân. sử là gì ? Là tấm gương sáng để soi mà biết việc phải trái, việc thiện ác, việc khen chê, việc khuyến khích và việc trừng phạt. Phong sao gọi là sử ? Là vì nhân xem phong tục của nhân dân mà biết quốc sử.
  Nước Nam ta lập quốc đã lâu đời trên dưới trong khoảng ngàn năm, chính trị của triều đình, phong tục của nhân dân, việc theo cũ hay đổi mới, việc người hiền giỏi hay kẻ gian tham nối nhau nổ lên đều còn ghi chép trong quốc sử, thỉnh thoảng lại tản mác trong phong dao của nhân dân. Nhưng trải qua các đời, thơ phong dao chưa được làm sách để quan ngự sử trông nom, cho nên người đọc sử có điều chưa vừa ý.
  • Việt Nam Phong Sử Việt-Hán
  • NXB Phủ Quốc Vụ Khanh 1972
  • Tác giả: Nguyễn Văn Mại
  • Dịch: Tạ Quang Phát
  • 578 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://timsach.com.vn/viewSACHXUA31_963_Viet_Nam_Phong_Su.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 11, 2017

Share This Page