Việt Nam Tiếng Nói Của Người Nghèo (NXB Trà Vinh 1999) - Nhiều Tác Giả, 105 Trang

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, May 17, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Báo cáo này do Carrie Turk (Ngân hàng Thế giới) soạn thảo dựa trên kết quả của bốn cuộc Đánh giá Nghèo đói có sự Tham gia cùa Người dân tiến hành trong năm 1999. Chính bởi vậy báo cáo đại diên cho một khối lượng công việc hết sức lớn lao từ tổ chức các buổi tập huấn, soạn thảo kế hoạch nghiên cứu, tiến hành nghiên cứu tại hiên trường, phân tích và công bố các kết quả thu được. Bốn cơ quan tiến hành PPA là Action Aid Việt Nam, Oxfam Anh, Quỹ cứu trợ Nhi đồng Anh và Chương trình Phát triển Nông thôn và Miền núi của Việt Nam-Thụy Điển đã đảm nhiệm khối lượng công việc lơn lao này. Đối tác của các tổ chức đó là chính quyền các tỉnh, huyện và các xã tại địa điểm điều tra đã có đóng góp rất nhiều cả về thời gian và nhiều nhân tố khác để giúp cho quá trình điêu tra.

  Báo cáo đã được soạn thảo với sự hướng dẫn và nhặn xét cặn kẽ từ nhóm nghiên cứu về “Tham khảo ý kiến của người nghèo” của Ngân hàng Thế giới tại Washington. Nghiên cứu này sẽ được sử dụng cho Báo cáo Phát triển Thế giới năm 2000/2001 với chủ đề “Tấn công Nghèo đói”. Meera Shah đã hướng dẫn và hỗ trợ trong quá trình xác định phương pháp luận và cơ cấu cho báo cáo. Bản thảo đấu tiên cùa báo cáo đã nhận được những nhận xét, góp ý rất cụ thể của các ông bà Tosca Bruno-van Vijfeijken, Nisha Agrawal, John Clark (Ngân hàng Thế giới), Alan Johnson (Bộ phận Phát triển quốc tế của Sứ quán Anh), Heather Grady, Stefan Nachuk (Oxfam Anh), Ramesh Singh (Action Aid Việt Nam), Edwin Shanks (Chương trình Phát triển Nông thôn và Miền núi Việt Nam- Thuỵ Điển) và Joachim Theis (Qũy cứu trợ Nhi đổng Anh). Các thành viên của Nhóm công tác vé vấn đề Nghèo, đặc biệt là Tiến sĩ Nguyễn Hải Hữu (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) và Tiến sĩ Ngô Huy Liêm (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội/GTZ) đã có rất nhiều đóng góp cho báo cáo này.
  • Việt Nam Tiếng Nói Của Người Nghèo
  • NXB Trà Vinh 1999
  • Nhiều Tác Giả
  • 105 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  http://thuvientravinh.org.vn/_Layouts/15/Vebrary/tailieuso/reader.aspx?i=7741
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page