Việt Nam Trên Chặng Đường Đổi Mới Và Phát Triển Kinh Tế (NXB Chính Trị 2002) - Nguyễn Minh Tú

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Apr 27, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-27_22-58-25.png
  Nước ta đang trong tiến trình đổi mới, chủ động hội nhập kinh tế với khu vực và thế giới trong điều kiện toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ. Trước bối cảnh lịch sử mới, chúng ta có những thời cơ mới song cũng phải đối mặt với những thách thức hết sức to lớn. Con đường phải vượt qua là phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; nâng cao hiệu lực quản ký của bộ máy nhà nước trên mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội; tiếp tục bảo vệ và phát triển hệ giá trị chuẩn mực và các giá trị văn hoá của dân tộc...
  • Việt Nam Trên Chặng Đường Đổi Mới Và Phát Triển Kinh Tế
  • NXB Chính Trị 2002
  • Nguyễn Minh Tú
  • 421 Trang
  • File PDF-OCR
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=11518
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page