Việt Nam Trong Thế Giới Đang Đổi Thay (NXB Đại Học Quốc Gia 2017) - Vũ Dương Ninh, 754 Trang

Discussion in 'Ngoại Giao' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Thế giới đang biến đổi - tin tức hằng ngày cho thây những sự kiện diễn ra liên tiếp, không ngưng nghỉ trên khắp Trái đất, trong mọi lĩnh vực. Cuộc sống diễn biến không ngừng, lôi cuốn mọi quốc gia, mọi dân tộc vào vòng quay của nó. Những làn sóng văn minh nối tiếp từng đựt đưa loài người từ thời đại văn minh nông nghiệp, trải qua văn minh công nghiệp tiến sang thới đại văn minh thông tin. Các cuộc cách mạng cóng nghiệp đi từ lần thứ nhất đang bước vào cuộc cách mạng fân thứ tư. Những thành tựu đó làm thay đổi cuộc sống vật chất và tinh thân của loài người, tác động đến từng quốc gia, đến mối quan hệ quốc tế, đến toàn xã hội, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Trong sự biến đổi chung của thế giới, mỗi quốc gia chịu ảnh hưdng như thế nào và ứng phổ ra sao? Việt Nam luôn phải trả lời câu hỏi đó qua những giải pháp về đối nội cũng như đối ngoại, đã thành công và chưa thành công, để lại nhiêu kinh nghiệm có giá trị và đặt ra nhiêu vân đê cần giải quyết. Trong bôi cảnh đó, công trình 'Việt Nam trong thế giới đang đổi thay tiêp cận từ góc độ khoa học lịch sử tìm hiểu, phân tích và nêu lên suy nghĩ về những ngày đã qua và năm tháng sắp tới. Cuốn sách được chia làm 6 phần theo các chủ đề sau đây
  • Việt Nam Trong Thế Giới Đang Đổi Thay
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2017
  • Vũ Dương Ninh
  • 754 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59690
  https://drive.google.com/file/d/1RWCjIyQGDbJJKLIxSN7mfikrwW3cavvA
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 13, 2022

Share This Page