Việt Ngữ Học Ở Nước Ngoài (NXB Hà Nội 1998) - Vương Toàn, 197 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by quanh.bv, May 18, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-2-16_16-39-33.png
  Việt ngữ ngày càng (hu hút được sự chú ý cùa giới nghiên cứu trong nước và nước ngoài. Thật vây, một trong 7 tiểu ban và chù đè cụ thổ cho Hội thảo quốc tế vỉ Việt Nam học tăn thứ nhối mà Đại học Quốc gia Hà Nôi và Trung tâm Khoa học Xã hối và Nhân Vân Quốc gia se phổi hợp tỏ chúc tại Hà Nội từ 15 deh 17-7-1998 được xác định là: Các ngón ngữ ở Việt Nam vá dạy tiếng Việt.
  Được biết từ số' 2-1995, tạp chí Ngón ngữ cũng đã cố chù trương và tiến hành giới thiệu khá "dbu dân những bài viết có giá trị gợi mở vè lý luận và ứng dụng cùa những tác giâ nước ngoài có uy tín". Nhàm giới thiệu cố tuyển chọn các cổng trình Viẹt ngữ học ở trong và ngoài nuớc, nảm 1994, một tập Thư mục ngôn ngữ học Việt Nam do Viẹn Ngôn ngữ học bien soạn đã được Nhà xuất bản Vân hoá phát hành.
  Trong phương hướng liến tới cung cấp cho bạn dọc thông tin cập nhạt, ngày một dầy dù và chính xác hơn vi những thành tựu nghiên cúu Việt ngữ học cùa các tác già ở ngoài nước, Viên Thông tin KHXH tổ chức bien soạn và xuất bân sưu tạp Việt ngữ học ớ nước ngoái, bước dàu gồm một sô' bài tổng thuật và liroc thuât nhằm thử phác hoạ tình hình nghiên cứu Viẹt ngữ học dược các học già tiến hành hay công bó ở các nước như Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Lien Xô (cũ) và Nga. Pháp, Đức, Ba Lan. Tiệp, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Mỹ, Canada, ức và tại các Hội nghị quốc te ỉớn như Ngôn ngũ học Hán-Tạng (Sino-Tibctan Languagẹs and Linguistics), Ngôn ngữ học toàn Á (Pan Asiatic Linguistics)...
  • Việt Ngữ Học Ở Nước Ngoài
  • NXB Hà Nội 1998
  • Vương Toàn, Hoàng Thị Châu,
  • Nguyễn Anh Quế, Đào Thản, Nguyễn Văn Tu
  • 197 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1J_vJTx1BLQDyPHsJJcXA088WN0wTrJ17
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 16, 2023

Share This Page