Việt Sử Khảo Lược Quyển 1 (NXB Thuận Hóa 1945) - Dương Kỵ, 242 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Feb 22, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Việt Sử Khảo Lược Quyển 1
  NXB Thuận Hóa 1949
  Dương Kỵ
  242 Trang
  Việt Nam thời kỳ Minh thuộc. Mười năm kháng Minh (1418-1427). Nội bộ Đại Việt ở thế kỷ 15: Các thời kỳ phân chia đất nước: Mạc-Trịnh, Trịnh-Mạc, Nguyễn và Trịnh-Nguyễn. Triều đại Tây Sơn. Triều Nguyễn quật khởi và Nhà Tây Sơn bại vong. Việt sử khảo lược : Từ Lê Lợi khởi nghĩa 1418 đến Cách mạng Tháng Tám 1945. Q.1  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Sep 22, 2014

Share This Page