Vợ Ba Cai Vàng Số 8 (NXB Bảo Ngọc Văn Đoàn 1935) - Đỗ Giang, 16 Trang

Discussion in 'Địa Chí Đông Dương' started by nhandang123, Jul 8, 2024.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-7-8_9-50-54.png
  Bắc-Kỳ ta, về thời-kỳ vua Tự-Đức, dân tình bị rối-loạn nhất. Giặc-dã nổi lên tứ tung, mỗi người chiêm-cứ mỗi nơi, khiên cho lương dân phải tan-nát lầm-than, mà bọn chấp chính đã chẳng tính kẻ trừ giặc yên dân, lại cứ đi tàn-sát và triệt-hạ những làng đi giáo, khiến cho dân tình càng bức-tức, mầm loạn cũng vì thế mà ngày càng bành-trướng mãi lên. Các đảng giặt ấy, sau khi được vài nhà nho thao lược giúp sức, bền kết hợp thành 3 đảng lớn, đồng thời nổi quân tiến đánh bên Triều lắm trận rất nguy, khiến cho chính-phủ Bắc-hà cơ-hộ muốn nghiêng-đỗ, nếu mà không được mấy tướng cứu-viện tài giỏi như bọn Tôn thất Bật, Ong-Ích-Khiêm sau này. Trong ba cánh giặc :Tuần-Nhờn (Tây bắc) Ba-Vành (Đông-triều và Cai-Vàng (Bắc-Ninh), duy chỉ có cánh Cai-Vàng là lừng-lẫy hơn cả. Nên ngày nay động nói đến giặc Bắc thì người nào cũng nhớ ngay đến tên Cai-Vàng.
  • Vợ Ba Cai Vàng Số 8
  • NXB Bảo Ngọc Văn Đoàn 1935
  • Đỗ Giang, Tùng Khanh
  • 16 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1BUi-XxDPrTlJcR7GRHtiwuNut93S7Swk
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page