Vũ Lan Đại Nam (NXB Tôn Giáo 2009) - Huỳnh Uy Dũng, 76 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Phật học và hiếu học vốn không hai: đó là điều có sẵn trong tự tánh của mỗi chúng sanh, của mỗi con người. Do đó, khi một người giữ được hiếu đạo thì xem như giữ được Phật đạo và ngược lại. Cũng vì sự tương quan chặt chẽ như thế cho nên trong tập thơ kinh Vu Lan này, chúng tôi đặc biệt đề cập một cách song song sự tu Phật và tu Hiếu, chủ ý là để nhân mạnh sự “ song tu”, “song hành” giữa tu Phật và tu Hiếu vậy.
  • Vũ Lan Đại Nam
  • NXB Tôn Giáo 2009
  • Huỳnh Uy Dũng
  • 76 Trang
  • File PDF
  link download
  http://thuvienbinhduong.org.vn/Defa...01-0000-0000-0000-000000000001&recordid=91440
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page