Vũ Trụ Và Con Người Quyển 3 (NXB Thông Thiên Học 2013) - Nguyễn Văn Huấn, 198 Trang

Discussion in 'Thông Thiên Học' started by wikiduoclieu, May 29, 2019.

 1. wikiduoclieu

  wikiduoclieu Member

  [​IMG]
  Quyển «Vũ trụ và Con Người» nầy cũng là kết quả sưu tầm chân lý trên 25 năm trường tu học, nghiên cứu và kinh nghiệm trong đời sống đạo lý của chúng tôi. Nó giải thích một cách hợp lý những thắc mắc xảy ra dưới trần và giúp cho con người hiểu mình là một Điểm Linh Quang làu làu sáng rỡ, muôn kiếp vẫn còn, là một cái tâm linh động dưới các thể phách nặng nề, đang tìm đường đi lên để phản bổn hườn nguyên, hiệp nhứt với Đấng Cha Lành toàn tri, toàn năng, toàn lực ở cõi đại niết bàn.
  • Vũ Trụ Và Con Người Quyển 3
  • NXB Thông Thiên Học 2013
  • Nguyễn Văn Huấn
  • 198 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/61F9988F474B13B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 29, 2019

Share This Page