Vui Như Hội (NXB Quân Đội 2009) - Nguyễn Hữu Nhàn, 215 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Văn Học' started by Xnhi345, Aug 24, 2022.

 1. Xnhi345

  Xnhi345 Member

  upload_2022-8-24_17-27-35.png
  Tết này bủ ông Hà Văn Thố lên tuổi 85. Vì bủ có anh con thứ làm Thứ trưởng nên đám khao thọ được mở lớn linh đình tại xóm Mu quê nhà. Từ mấy ngày nay ô tô lớn, ô tô bé của Bộ và của công ty dịch vụ qua lại xóm Mu như mắc cửi. Người già, trẻ con cả mường, nhất là dân xóm Chiềng, xóm Mu cứ lốc thốc ra đường để xem ô tô đổ về đám khao thọ bố ông Thứ trưởng. Từ sáng bánh mắt bủ Thố đã được con cháu đánh thức, rửa ráy mặt mũi chân tay.
  • Vui Như Hội
  • NXB Quân Đội 2009
  • Nguyễn Hữu Nhàn
  • 215 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvienleducanh.vn/detail/vui-nhu-hoi
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page