Vùng Đất Nam Bộ Tập 1 (NXB Chính Trị 2017) - Trương Thị Kim Chuyên, 352 Trang

Discussion in 'Địa Lý Học' started by quanh.bv, Jun 23, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Xuất bản bộ sách Vùng đất Nam Bộ tác giả Trương Thị Kim Chuyên và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật hy vọng cung cấp cho bạn đọc, các nhà nghiên cứu, học viên, sinh viên các học viện, nhà trường và các nhà lãnh đạo, quản lý, các địa phương, đơn vị một khối tri thức lớn , khá đầy đủ, toàn diện và chân xác về vùng đất Nam Bộ, phục vụ cho công tác học tập nghiên cứu và hoạch định chính sách ở khu vực trọng yếu, năng động này của đất nước. Bộ sách cũng cung cấp cơ sở lịch sử – pháp lý vững chắc phục vụ cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Trọn bô sách Vùng đất Nam Bộ gồm 10 tập.
  Tập 1: Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái
  Tập 2: Từ cội nguồn đến thế kỷ VII
  Tập 3: Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI
  Tập 4: Từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX
  Tập 5: Từ năm 1859 đến năm 1945
  Tập 6: Từ năm 1945 đến năm 2010
  Tập 7: Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hóa
  Tập 8: Thiết chế quản lý xã hội
  Tập 9: Tộc người và quan hệ tộc người
  Tập 10: Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới
  • Vùng Đất Nam Bộ Tập 1
  • NXB Chính Trị 2017
  • Trương Thị Kim Chuyên
  • 352 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://thuvienajc.hcma.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=23457
  https://drive.google.com/file/d/1Cs-YfZu29fP8GsfmWxXE3m660_Mip_YD
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 10, 2022

Share This Page