Vườn Thiền (NXB Tổng Hợp 2001) - Thích Nhật Quang, 93 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Vườn Thiền
  NXB Tổng Hợp 2001
  Thích Nhật Quan
  93 Trang
  Thánh giáo được ghi thành lời chép thành quyển, số đó nhiều vô kể. Tựu trung chỉ cho chúng ta nhận ra, nhắc chúng ta sống thực với chính bản hữu tịnh thanh của mình, không có gì khác hơn. Tuy vậy, Thực sự sống an lạc thì thật là khó vô cùng. Có nghĩa gì chút hoa đốm trong không, thế nhưng ta vẫn rơi loạn. Bởi vì ta vẫn chưa bình yên. Rồi vì thế ta bấp bênh, buông trôi. Chân trời tịnh thanh vắng bóng, mớ bòng bong tơtưởng cứ bời bời ra đó. Làm sao đây ? Thử buông đi. Dù vậy, “Thịpháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ”. Các pháp xưa nay là vậy. Chân trời tịnh thanh đây rồi. Song, điều ấy chỉcó ởmột đạo nhân vô tâm. Một ngày sống là một ngày xuân, ngày ngày sống là ngày ngày xuân. Xuân Nhật chính là lộ trình ấy. Với chút tin vui này, xin mời các pháp hữu đồng hướng đồng hạnh cùng chúng tôi bước vào vườn xuân. Để một lần chúng ta nhìn lại và nhận ra mặt mắt thật xưa nay của mình chưa từng vắng thiếu. Tuy nhiên, Đây là những lời chân tình bộc bạch trong đời thường, nên chúng tôi không dám kỳvọng gì hơn là được chia xẻcùng mười phương pháp lữ chút tin vui này, mà quên đi phận Tăng hèn miền thôn dã. Rất mong chưpháp hữu lượng thứcho. Thiền viện Thường Chiếu Thích Nhật Quang.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page