Vượt Thách Thức, Mở Thời Cơ Phát Triển Bền Vững (NXB Tài Chính 2009) - Đinh Văn Ân, 400 Trang

Discussion in 'Kinh Tế, Tài Chính' started by admin, Jun 14, 2015.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Vượt Thách Thức, Mở Thời Cơ Phát Triển Bền Vững
  Đinh Văn Ân, Hoàng Thu Hòa
  NXB Tài Chính 2009
  400 Trang

  Cuốn sách Vượt Thách Thức, Mở Thời Cơ Phát Triển Bền Vững là sự tập hợp có lựa chọn các chuyên đề đã được biên soạn trong năm 2008 và đầu năm 2009 của Trung tâm Thông tin-Tư liệu thuộc Viện nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW (CIEM) về những vấn đề vừa thời sự cấp bách vừa cơ bản lâu dài của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

  Phạm vi của các chuyên đề trong cuốn sách này bao gồm các vấn đề về kinh tế, xã hội, môi trường, và liên quan chặt chẽ với 3 loại vấn đề đó là vấn đề cải cách hành chính.

  Nội dung của mỗi chuyên đề gồm 3 phần:
  - Phần 1: Kiến thức và kinh nghiệm trên thế giới, đặc biệt là của một số nước tiêu biểu và một số nước có những điểm gần với Việt Nam.
  - Phần 2: Tình hình ở nước ta: Chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, kết quả thực hiện: mặt được và chưa được-nguyên nhân và các vấn đề cần giải quyết.
  - Phần 3: Một số kiến nghị về chủ trương, chính sách và biện pháp cho những năm sắp tới.

  Cuốn sách được xuất bản với mục đích cung cấp một số thông tin và ý kiến tương đối cập nhật, mong góp phần vào việc nghiên cứu kinh tế, xã hội, hoạch định và thực hiện các chính sách về đổi mới và phát triển đất nước trong thời gian tới.

  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Kinh Tế
  http://www.vnulib.edu.vn:8000/dspace/handle/123456789/4540

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page