Xã Hội Hóa & Hành Vi Sức Khỏe - BS.ThS Trương Trọng Hoàng, 30 trang

Discussion in 'Y Tế, Sức Khỏe' started by theringxxx, Jan 26, 2014.

 1. theringxxx

  theringxxx Member

  Bài học này tạo điều kiện cho sinh viên có khả năng :
  1. Nắm được các khái niệm về hành vi , nhân cách, tiến trình xã hội hóa , hành vi sức khỏe .
  2. Cái nhìn toàn diện về các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến sức khỏe .

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page