Xã Hội Học Chuyên Biệt (NXB Khoa Học Xã Hội 2000) - Thanh Lê, 334 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by mhien0094, Nov 25, 2020.

 1. mhien0094

  mhien0094 Member

  [​IMG]
  Xã hội học chuyên ngành (chuyên biệt) là bộ phận xã hội học gắn lý luận xã hội học đại cương vào việc nghiên cứu các hiện tượng của lĩnh vực cụ thể, nhất định của đời sống xã hội. Số lượng các môn xã hội học chuyên ngành tăng lên cùng với sự phát triển của xã hội học. Xã hội học ở những nước công nghiệp phát triển có tới 200 môn chuyên ngành . Trong khuôn khổ của chương trình xã hội học giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp Hà nội, ở chương này. | XÃ HỘI HỌC CHUYÊN BIỆT Xã hội học chuyên ngành chuyên biệt là bộ phận xã hội học gắn lý luận xã hội học đại cương vào việc nghiên cứu các hiện tượng của lĩnh vực cụ thể nhất định của đời sống xã hội. Số lượng các môn xã hội học chuyên ngành tăng lên cùng với sự phát triển của xã hội học. Xã hội học ở những nước công nghiệp phát triển có tới 200 môn chuyên ngành . Trong khuôn khổ của chương trình xã hội học giảng dạy tại trường Đại học Nông nghiệp Hà nội ở chương này chúng tôi chỉ xin giới thiệu một số chuyên ngành xã hội học nông thôn xã hội học đô thị và xã hội học gia đình.
  • Xã Hội Học Chuyên Biệt
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2000
  • Thanh Lê, Tuệ Nhân
  • 334 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=99178
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 25, 2020

Share This Page