Xã Hội Học Dân Số (NXB Khoa Học Xã Hội 2007) - Đặng Nguyên Anh, 239 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 17, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  So với các ngành xã hội học chuyên biệt khác, sự ra đời và phát triển của xã hội học dân số có tương đối muộn hơn. Tuy nhiên từ thế kỷ XX những công trình nghiên cứu về các quá trình dân số theo hướng tiếp cận xã hội học đã đặt nền móng cho sự ra đời ngành học này. Để tiếp cận khái niệm xã hội học dân số chúng ta nên bắt đầu nghiên cứu chúng bằng câu hỏi dân số học là gì? Vì điều này sẽ giúp chúng ta hình dung một cách rõ nét và cụ thể hơn về sự khác nhau giữa hai lĩnh vực hay bị nhầm lẫn trong nghiên cứu về dân số. Hiểu cách đơn giản, dân số học là chuyên ngành nghiên cứu tái sản xuất dân số thông qua các quá trình sinh (số trẻ em sinh ra), chết (số người chết đi) và di dân (sự di chuyển theo lãnh thổ của con người) theo không gian và thời gian. Còn xã hội học dân số không phải là một khái niệm hay một chuyên ngành mới mẻ, mối quan tâm của xã hội học dân số là hệ thống và các quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến biến động dân số của một cộng đồng, một khu vực hay một nhóm dân số đặc thù…
  • Xã Hội Học Dân Số
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2007
  • Đặng Nguyên Anh
  • 239 Trang
  • PDF-SCAN
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7503
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page