Xã Hội Học Gia Đình (NXB Khoa Học Xã Hội 2010) - Mai Huy Bích, 223 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thaoanh12, Nov 4, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]"Gần đây trong xã hội ta rất nhiều người bàn bạc về vấn đề gia đình, ở nông thôn vấn đề gia đình, họ hàng nổi lên khá rầm rộ (...) nhiều chương trình nghiên cứu trong nước và hợp tác quốc tế (...) cũng thường gặp nhau ở một điểm chung là gia đình" - đó là nhận xét xác đáng của một cố học giả đáng kính (Trần Đình Hượu, 1996:49). Hoàn toàn không ngẫu nhiên gia đình thu hút được nhiều quan tâm, và việc nghiên cứu gia đình hiện đang trở nên sôi động. Điều này có nhiều lý do sâu xa.
  Chương I: Định nghĩa gia đình
  Chương II: Quan điểm xã hội học về gia đình
  Chương III: Sự đa dạng của các hình thái gia đình
  Chương IV: Hôn nhân và gia đình theo quan điểm giới
  Chương V: Đường đời và sự phát triển, biến đổi của gia đình theo đường đời
  Chương VI: Biến đổi gia đình
  Chương VII: Các cách tiếp cận lý thuyết về gia đình
  • Xã Hội Học Gia Đình
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2010
  • Mai Huy Bích
  • 223 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=231680
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 4, 2020

Share This Page