Xã Hội Học Giáo Dục (NXB Đại Học Quốc Gia 2009) - Lê Ngọc Hùng, 342 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by admin, Apr 28, 2014.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-9-11_21-15-19.png
  “Non sông Việt Nam có trở nén tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang dể sánh vai với các cường quốc nâm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”1. LỜI dạy này cùa Chủ tịch Hồ Chi Minh chứa diừig toàn bộ một chân lý của thời đại mang iên Người: để không bị tụt hậu trên thế giới, để phát triển đất mtóc độc lập tự do gắn liền với chủ Iiglũa xã hội thỉ cần phải đầu tư phái triển niạnh giáo dục-dào tạo. Công nghiệp hóa và hiện đại hóa, xã hội tri thức và xã hội học tập, toàn cầu hỏa và hội nhập kinh tẽ thế giới đều đòi hỏi các cá nhân, các nhóm, các tổ chức, các cộng đồng xã hội phải coi nguyền tắc “Học, học nữa, học mãi”, học suốt đời là một hệ giá trị xã hội cơ bản. Vấn đề là làm thế nào để quốc sách giáo dục đi vào cuộc sống và thực sự góp phần vào phát triển xã hội công bằng, dân chủ và văn minh? Nhiều bộ môn khoa học như kinh tế học, giáo dục học, tâm lý học tham gia trả lời câu hỏi này. Nhiều nhà nghiên cửu đã nói đến sự “chân hưng”, và “cải cách toàn diện” đối với giáo dục. Các nhà lìnilì (lụt), các ìilìií ìIoạch dịnlỉ chính sách và các tì hà quàn ly dã xay (iựììg chi é/ì lược phát trien giáo dục. Các nhà làm luật đã SƠỢJỈ tháo vù không ngừng sứa dổi. bồ sung các văn bảìi pháp luật. Các tìiờy cô giáo vờ nam nữ hoe sinh đã ra sức dạy và lìỌ(\ kc cù "dạy thcm% học thèm”. Các gia clin/ì đõ liền tục quan tám tới việc học tập Cỉin con em minh kể cà tiếp sức cho lio fren dường chạy dua vào dại học iìỊịuy từ những bước dầu tiên chập chững đến trường. Cỏ thể nói. hiện nay đáu đâu cũng n%hc thấy các ý kiến bàn về giáo dục ra CÍC xuất cải tiến, đổi ìììới giáo dục. Nhưng con quá ít, quớ hiểm những công trình nghiên cứu xù hội học về giáo dục ớ Việt Nam.
  • Xã Hội Học Giáo Dục
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2009
  • Lê Ngọc Hùng
  • 342 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://drive.google.com/file/d/1h9beNt5AiQfpuCGqZVERwWIIB1DOMjl9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Oct 31, 2023

Share This Page