Xã Hội Học Thanh Niên (NXB Chính Trị 2006) - Đặng Cảnh Khanh, 578 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by Antwanboifs, Jun 3, 2021.

 1. Antwanboifs

  Antwanboifs New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách là một công trình nghiên cứu khá toàn diện về thanh niên từ góc độ tiếp cận lý thuyết đến những nghiên cứu thực nghiệm : Đối tượng nghiên cứu, vị thế, vai trò của thanh niên, gia đình, cộng đồng và xã hội hóa thanh niên, văn hóa thanh niên, phong trào thanh niên và công tác thanh niên
  • Xã Hội Học Thanh Niên
  • NXB Chính Trị 2006
  • Đặng Cảnh Khanh
  • 578 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8308
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 3, 2021

Share This Page