Xã Hội Học Về Giới Và Phát Triển (NXB Đại Học Quốc Gia 2000) - Lê Ngọc Hùng, 193 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by thuongle16232@, Dec 2, 2020.

 1. [​IMG]Trong lĩnh vực xã hội học về giới, vấn đề phụ nữ được nghiên cứu ở nhiều khía cạnh. Tất nhiên, ở những quốc gia khác nhau, xã hội về giới có những trọng tâm khai thác khác nhau đối với vần đề phụ nữ. Vấn đề đặt ra là, ở Việt Nam, dưới lăng kính xã hội học về giới, các nhà nghiên cứu quan tâm nhiều đến khía cạnh nào của vấn đề phụ nữ? Các tác giả gồm Tiến sĩ Lê Ngọc Hùng, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc... đã mang lại cho chúng ta những phân tích khoa học về tình hình phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Trong cuốn sách này, bạn sẽ có dịp tìm hiểu những vấn đề rất thú vị và cần thiết, đó là:
  1. Vấn đề công bằng xã hội và hội nhập xã hội của phụ nữ;
  2. Vấn đề chính sách xã hội đối với phụ nữ;
  3. Vấn đề dân số và phụ nữ;
  4. Vấn đề xóa đói, giảm nghèo và phụ nữ;
  5. Vấn đề giáo dục, truyền thông đại chúng và phụ nữ;...
  Thông qua những vấn đề như thế, người đọc một mặt thấy được những khía cạnh của giới và phát triển xã hội của cuộc sống phụ nữ, vai trò và vị thế của họ trong xu thế phát triển chung, mặt khác thấy được tình hình và thực trạng của bình đẳng nam-nữ nước ta trước hàng loạt những vấn đề cần được hoạch định chính sách nhằm giúp phụ nữ và nam giới có thể làm tốt hơn nhiệm vụ xã hội của họ, thực hiện tốt hơn nữa chức năng của họ trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Xin giới thiệu cuốn sách Xã hội học về giới và phát triển cùng bạn đọc.
  • Xã Hội Học Về Giới Và Phát Triển
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2000
  • Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Mỹ Lộc
  • 193 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=85646
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2021

Share This Page