Xã Hội Người Hoa Ở TP. Hồ Chí Minh Sau Năm 1975 (NXB Khoa Học Xã Hội 1994) - Mạc Đường, 247 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by nhandang123, May 12, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-6-5_15-33-57.png
  Sau năm 1975, ở thành phố Hổ Chí Minh, vấn đề người Hoa đã trở thành một trong những vấn đề xă hội quan trọng. Bởi vì, tiềm năng phong phú và sự phát triển trong cộng đổng người Hoa ở thành phố là một động lực thúc đẩy của sản xuất hàng hóa, phát triển các ngành nghề dịch vụ, thương mại, ngân hàng... Trong 20 năm qua, ở nước ngoải ơả có nhiều công trình xuất bản viết vê' vắn đê' người Hoa tại Việt Nam, nhiều hội nghị khoa học quốc tế bàn vê' các vấn đề người Trung Quốc ở các nước đang phát triển, đặc biệt là ở các quốc gia có đông dân cư gốc Trung Quốc sinh sống tại khu vực Đông Nam Á và Châu Á Thái Bình Dương. Các nhà nghiên cứu nước ngoài khi đề cập đến vấn đề người Hoa ở Việt Nam thường chì chú ý đến những xung đột bên trong do các yếu tố chính trị bên ngoài tác động. Họ chĩ chú ý đến quan hệ đối ngoại của vấn đề mà không thấy được sự phát triển của nội bộ trong cộng đổng người Hoa ở Việt Nam. Hơn thế nửa, việc nghiên cứu vấn đề người Hoa ở Việt Nam của các tác giả nước ngoài thường cố chứng minh cho được tiềm năng kinh tế lớn lao của những người có nguồn gốc Trung Quốc. Nhà Hán học Pháp Léon Vandermeerch đã đưa ra nền "vãn minh ýõi đũa" (tức là các dân tộc ãn cơm dùng đũa) để nhận diện về cấc quốc gia - dãn tộc thuộc thế giới Hán hóa mới hiện nay
  • Xã Hội Người Hoa Ở TP. Hồ Chí Minh Sau Năm 1975
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1994
  • Mạc Đường
  • 247 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/103792
  https://drive.google.com/file/d/1dEGhCqvifCYGYayCTviVbZ7CArfPR0l9
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 5, 2023

Share This Page