Xã Hội Sử Trung Quốc (NXB Khoa Học Xã Hội 1994) - Đặng Thai Mai, 323 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Vấn đê Trung Quổc học từ lâu đã có một vị trí quan trọng trên thế giới. Lời Nhập môn giáo trinh Xã hội sử Trung Quốc này đã chỉ rõ "Trung quốc học - một đanh tìí mới trong khoa học xã hội mới xuất hiện từ hai thế kỷ nay". "Thuật ngỡ Trung Quốc học chứng tò địa vị quan trọng trong vân htía thế giới, chứng tỏ sự cõng nhận có ý nghĩa quốc tế". "Thế giới Trung Hoa" là một đối tượng nghiên cứu vô cùng hấp dẩn. Thậm chi từ vấn đề "Trung Quốc học" đà xuát hiện các thuật ngữ" "Hiện tượng tượng mé Trung Quốc” (Sinophilie) và "Hiện tượng bài Trung Hoa" (Sinophobie)
  • Xã Hội Sử Trung Quốc
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1994
  • Đặng Thai Mai
  • 323 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=82707
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 21, 2019

Share This Page