Xã Hội Trung Quốc Trong Quá Trình Trỗi Dậy Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Việt Nam là nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng với Trung Quốc, trong bối cảnh toàn cầu hóa, khu vực hóa hiện nay, Việt Nam cũng gặp phải các vấn đề Trung Quốc đã và đang trải qua. Do vậy, việc nghiên cứu, đánh giá về mức độ phát triển, cũng như những hạn chế trong lĩnh vực xã hội của Trung Quốc tại thời điểm hiện nay, từ đó so sánh đối chiếu với thực trạng phát triển xã hội của Việt Nam để dự báo, cảnh báo những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong những năm tới là việc làm cần thiết. Xuất phát từ yêu cầu này, đặt sự phát triển xã hội của Trung Quốc trong bối cảnh Trung Quốc trỗi dậy, phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế, tập thể tác giả Viện Nghiên cứu Trung Quốc, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tiếp cận nghiên cứu xã hội với nghĩa hẹp, là một nhánh trong tổng thể xã hội lớn của một quốc gia. Coi lĩnh vực xã hội là một trong những thành tố của xã hội lớn, tách rời với kinh tế, văn hóa, chính trị. Trong đó, những lĩnh vực chính trong phát triển xã hội là sự thay đổi kết cấu xã hội, hệ thống an sinh xã hội, việc làm, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, y tế… Trên cơ sở nghiên cứu đạt được, TS. Hoàng Thế Anh đã chủ biên cho ra đời cuốn sách “Xã hội Trung Quốc trong quá trình trỗi dậy và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam”.
  • Sự Trỗi Dậy Của Trung Quốc Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam Tập 4
  • Xã Hội Trung Quốc Trong Quá Trình Trỗi Dậy Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam
  • NXB Từ Điển Bách Khoa 2013
  • Hoàng Thế Anh
  • 352 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73416
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 15, 2021

Share This Page