Xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 6, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Tên đề tài: Xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  nhiều lựa chọn bằng cách phân tích nội dung trả lời câu hỏi tự luận của học sinh trong dạy học Sinh học 6.
  Chuyên ngành : Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học
  Mã số : 62.14.01.11
  Nghiên cứu sinh : Phan Thị Hồng The
  Người hướng dẫn : GS.TS. Đinh Quang Báo
  Cơ sở đào tạo : Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
  Những kết luận mới của luận án:
  - Luận án đã xác định được cơ sở lý luận của việc xác định các phương án nhiễu trong xây dựng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn bằng cách phân tích nội dung trả lời câu hỏi tự luận của học sinh trong dạy học Sinh học 6.
  - Luận án đã đề xuất quy trình xây dựng ngân hàng câu nhiễu gồm 5 bước : (1) Nghiên cứu mục tiêu, nội dung chương trình Sinh học 6; (2) Xây dựng bảng trọng số để soạn hệ thống các câu hỏi tự luận ngắn; (3) Xây dựng các câu hỏi tự luận ngắn; (4) Sử dụng câu hỏi tự luận ngắn kiểm tra kiến thức HS để phân tích đánh giá nội dung trả lời qua đó thống kê các lỗi sai làm nguồn lựa chọn soạn câu nhiễu; (5) Xây dựng các phương án nhiễu từ việc phân tích, xử lí các bài trả lời của HS.
  - Luận án đề xuất được các nguyên tắc lựa chọn câu nhiễu từ ngân hàng câu nhiễu để xây dựng các MCQ phục vụ cho các mục đích khác nhau của quá trình dạy học Sinh học 6.
  + Đánh giá được chất lượng các câu nhiễu thông qua các chỉ số chất lượng MCQ được cấu tạo
  từ các câu nhiễu tương ứng, như : độ khó, độ phân biệt. Các chỉ số này dựa trên yêu cầu chuẩn
  chương trình Sinh học 6, nghĩa là các MCQ có các chỉ số trên phù hợp với chức năng đánh giá kết quả học tập tổng kết (đánh giá theo chuẩn đầu ra). Với mục đích này tác giả đã soạn được 316 câu MCQ.
  +Các chỉ số chất lượng MCQ phù hợp chức năng đánh giá kết quả học tập của HS theo chuẩn
  chương trình Sinh học 6 còn được dùng như là mức chuẩn làm mốc (hay làm cữ) để gia công sư phạm lựa chọn các câu nhiễu trong ngân hàng câu nhiễu để thiết kế các tổ hợp MCQ khác nhau phù hợp với các mục đích khác nhau trong dạy học Sinh học 6, như : tổ chức dạy học kiến thức mới, ôn tập, củng cố, phân hóa theo đối tượng HS, thu nhận thông tin phản hồi trong đánh giá quá trình. Tính đa dạng mục đích này đã làm cho giá trị sử dụng ngân hàng nhiễu tăng lên, linh hoạt hơn, phong phú, đa dạng hơn.
  - Luận án đề xuất một số biện pháp sử dụng MCQ được xây dựng từ ngân hàng câu nhiễu trong các mục đích dạy học khác nhau : trong tổ chức hình thành kiến thức mới, ôn tập, củng cố và kiểm tra đánh giá. Trong khâu tổ chức hình thành kiến thức mới, luận án đã đề xuất hai quy trình sử dụng MCQ mà ở đó MCQ có vai trò như là biện pháp triển khai các phương pháp dạy học. Lựa chọn cách nào là tùy thuộc vào đặc điểm loại kiến thức, vào bối cảnh sư phạm cụ thể, vào nghệ thuật sư phạm của mỗi giáo viên trong điều khiển vi mô hoạt động học của HS.
  - Qua thực nghiệm sư phạm, luận án đã khẳng định phương án nhiễu đã xây dựng có giá trị như một “ngân hàng” có thể linh hoạt sử dụng thiết kế các câu hỏi MCQ phù hợp với các mục đích sư phạm khác nhau, do đó có thể phổ biến vận dụng trong quá trình dạy học sinh học nói chung và Sinh học 6 nói riêng.

  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/PhanThiHongThe.rar
  eBook có trong tuyển tập DVD Sinh Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page