Xác Định Tiêu Chuẩn Và Phương Pháp Đánh Giá Chính Quyền Xã Trong Sạch, Vững Mạnh

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-1_23-22-59.png
  ở nước ta, việc chuyển từ nền hành chính truyền thống quản lý theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi quản lý hành chính nhà nước của chính quyền địa phương phải thay đổi sang "nền hành chính dịch vụ". Yêu cầu về "nền hành chính dịch vụ" phải nâng cao chất lượng hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan hành chính được coi là mục tiêu chiến lược của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010, đó là: "Xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng". Việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương theo yêu cầu mới đòi hỏi phải xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền trong sạch, vững mạnh theo chuẩn mực khoa học, phù hợp với thực tế cũng như với xu thế quốc tế hiện nay. Việc xây dựng tiêu chuẩn và phương pháp đánh giá chính quyền xã trong sạch, vững mạnh về thực chất là đánh giá năng lực, chất lượng quản lý, điều hành thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền xã.
  • Xác Định Tiêu Chuẩn Và Phương Pháp Đánh Giá Chính Quyền Xã Trong Sạch, Vững Mạnh
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Hữu Đức
  • 178 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/C23B7BDB064F6C2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 1, 2021

Share This Page