Xây Dựng Chương Trình Học (NXB Giáo Dục 2005) - Jon Wiles, 486 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by thaoanh12, Dec 21, 2020.

 1. thaoanh12

  thaoanh12 Member

  [​IMG]
  Chuyên đề Phát triển chương trình giáo dục được dùng để làm tài liệu giảng dạy cho giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học chuyên ngành Giáo dục học, học viên các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ giáo dục đại học v.v. (với một số điều chỉnh); đồng thời là tài liệu tham khảo cho cán bộ nghiên cứu khoa học giáo dục. Chuyên đề cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về chương trình giáo dục, chương trình khoá học, chương trình môn học và chương trình nhà trường, phương pháp thiết kế, thực thi và đánh giá cải tiến chương trình giao dục.
  • Xây Dựng Chương Trình Học
  • NXB Giáo Dục 2005
  • Jon Wiles, Joseph Bondi
  • Dịch: Nguyễn Kim Dung
  • 486 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=245575
  https://drive.google.com/file/d/1XSBXEkYjw0GKUc85re9OvEkHxjgu-m7l
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 28, 2022

Share This Page