Xây Dựng Cơ Quan Lãnh Đạo Cấp Trung Ương, Xử Ủy Của Đảng Thời Kỳ 1930-1945 - Trần Trọng Thơ

Discussion in 'Lịch Sử ĐCS Việt Nam' started by quanh.bv, Oct 2, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Ngay từ khi mới ra đời, Điểu lệ tóm tắt của Đảng ta đã quy định Đảng được tổ chức gồm năm cấp, trong đó cao nhất là cấp Trung ương và sau đó là cấp xứ ủy... đến Đại hội lần thứ nhất của Đảng (năm 1935), tổ chức của Đảng bao gồm sáu cấp, nhưng hai cấp cao nhất vẫn là Trung ương và xứ ủy. Thực tế cách mạng Việt Nam trong những năm 1930-1045 cho thấy, tuy chưa nắm được chính quyền, lại phải đốì phó vói sự đánh phá ác liệt của thực dân Pháp và chính quyền phong kiến tay sai, nhưng nhò việc xây dựng tổ chức Đảng cấp Trung ương và xứ ủy, Đảng ta đã tạo dựng được hệ thông tổ chức Đảng rộng khắp, gắn bó chặt chẽ với quần chúng lãnh đạo các phong trào đấu tranh cách mạng... Các cao trào cách mạng trong thời kỳ này cho thấy, Đảng ta đã dần xây dựng được một đội quân cách mạng đông đảo để đến khi có thòi cơ, chúng ta đã kịp thời phát động cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền vào Tháng Tám năm 1945 trong cả nưốc.
  • Xây Dựng Cơ Quan Lãnh Đạo Cấp Trung Ương, Xử Ủy Của Đảng Thời Kỳ 1930-1945
  • NXB Chính Trị 2014
  • Tác giả: Trần Trọng Thơ
  • Số trang: 329
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...g-xu-uy-cua-dang-thoi-ky-1930-1945-56464.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page