Xây Dựng Con Người Việt Nam (NXB Hà Nội 2010) - Đặng Cảnh Khanh, 328 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, May 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-20_18-25-18.png
  Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện là yếu tố trung tâm, trọng điểm, cần nhấn mạnh đến vấn đề xây dựng các hệ giá trị cốt lõi làm mục tiêu cho quá trình xây dựng. Trong đó cần chú trọng hơn giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực sáng tạo và các giá trị cốt lõi, nhất là giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, truyền thống và lich sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp của con người Việt Nam…
  • Xây Dựng Con Người Việt Nam
  • Đặng Cảnh Khanh, Vũ Khiêu, Bùi Sỹ Tụng
  • NXB Hà Nội 2010
  • 328 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1aOCWeCIxnpEoxcptUJBiw1Fr_T10omVY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 20, 2023

Share This Page