Xây Dựng Đảng Cầm Quyền Trong Quá Trình Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Aug 18, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Với vai trò là đảng cầm quyền, lãnh đạo hệ thống chính trị và toàn xã hội, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng, là điều kiện tiên quyết bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới ở mỗi nước. Vì vậy, xây dựng đảng cầm quyền trong điều kiện phát triển kinh tế hàng hóa, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa quyết định việc thực hiện thăng lợi mục tiêu, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở cả Việt Nam và Lào.
  • Xây Dựng Đảng Cầm Quyền Trong Quá Trình Phát Triển Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam Và Kinh Tế Hàng Hóa Theo Cơ Chế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Lào
  • NXB Chính Trị 2013
  • Tác giả: Lê Hữu Nghĩa, Trương Thị Thông, Mạch Quang Thắng
  • Số trang: 516
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/76982
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/xay-dung-61870.html
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 18, 2021

Share This Page