Xây Dựng Đảng - Những Bài Chính Luận (NXB Hà Nội 2015) - Trần Đình Huỳnh, 851 Trang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Jun 24, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách tuy là một tập hợp các bài viết trong những thời gian khác nhau nhưng tinh thần cơ bản của tất cả các bài viết đó vẫn nhất quán, vẫn xuyên suốt một tư tưởng chỉ đạo là đổi mới tư duy lý luận, kiên trì đổi mới, chỉnh đốn xây dựng Đảng ta thành một Đảng cách mạng chân chính như chỉ dẫn của HỒ CHÍ MINH. Do đó nó có tính hữu ích, thiết thực góp phần vào việc quán triệt và thực hiện có hiệu quả những vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam mà Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) đã đề ra.
  Với cuốn sách này, chúng ta có thể nhận ra rằng: Con người chỉ từng bước tiến gần đến những chân lý tuyệt đối. Mọi học thuyết dù vĩ đại đến mấy cũng chỉ là sự đóng góp nối tiếp vào dòng chảy chung không ngừng nghỉ để tiến về phía trước; nó đều có thể bị vượt qua bởi không gian và thời gian đã thay đổi. Tuy vậy trải qua những biến cố lớn lao, những bước thăng trầm, vượt qua những lớp bụi mờ của thời gian, những tư tưởng lớn, những giá trị to lớn của các vĩ nhân đã lắng đọng, kết tinh, kiến tạo thành những trầm tích văn hoá của nhân loại mà những thế hệ sau vẫn có thể khai thác làm giàu cho trí tuệ của mình nhằm giải quyết những vấn đề của thời đại họ đang sống. C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin, Hồ Chí Minh là một trong số những vĩ nhân như vậy.
  • Xây Dựng Đảng - Những Bài Chính Luận
  • NXB Hà Nội 2015
  • Trần Đình Huỳnh
  • 851 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/6468
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page