Xây Dựng Đạo Đức Gia Đình Ở Nước Ta Hiện Nay (NXB Chính Trị 2011) - Nguyễn Thị Thọ, 224 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Nov 29, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-6_20-10-32.png
  Gia đình là tế bào của xã hội, nơi con người sinh ra và lớn lên, nơi thế hệ trẻ được chăm lo cả về thể chất, trí tuệ, đạo đức và nhân cách để gia nhập vào cuộc sống cộng đồng, xã hội. Gia đình là môi trường giáo dục đầu tiên và có tầm quan trọng quyết định đến việc hình thành nhân cách nói chung, phẩm chất đạo đức nói riêng của cá nhân. Trong sự phát triển xã hội, gia đình luôn có ảnh hưởng lâu dài và toàn diện đối với mỗi cá nhân trong suốt cuộc đời. Cuốn sách Xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay của TS. Nguyễn Thị Thọ thông qua những phân tích, đánh giá rất chân thực, cụ thể về đạo đức gia đình ở nước ta dưới những tác động trái chiều của nền kinh tế thị trường, từ đó đưa ra các giải pháp định hướng đối với việc xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay.
  Nội dung cuốn sách gồm ba chương: Chương I - Một số vấn đề lý luận về đạo đức gia đình và đạo đức gia đình Việt Nam. Chương II - Kinh tế thị trường và tác động của nó đối với đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay. Chương III - Một số giải pháp định hướng đối với việc xây dựng đạo đức gia đình ở nước ta hiện nay.
  • Xây Dựng Đạo Đức Gia Đình Ở Nước Ta Hiện Nay
  • NXB Chính Trị 2011
  • Nguyễn Thị Thọ
  • 224 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8577
  https://drive.google.com/file/d/17Y8-P1sG4KHdJ4EhTwRw308Jz4dj1wtx
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 6, 2022

Share This Page