Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên Nông Thôn Vững Mạnh (NXB Chính Trị 2012) - Đức Lượng, 226 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-2_1-32-14.png
  Trong hơn 25 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 21 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đất nước đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững, vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của đất nước đã tăng lên rất nhiều, tạo tiền đề để nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn theo con đường xã hội chủ nghĩa. Những thành tựu đó đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng ta. Trong điều kiện tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, để giữ vững được lòng tin của dân với Đảng trong điều kiện mới, cần đặc biệt chăm lo củng cố, xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Một trong những nội dung quan trọng đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là vấn đề đội ngũ đảng viên và xây dựng đội ngũ đảng viên
  • Xây Dựng Đội Ngũ Đảng Viên Nông Thôn Vững Mạnh
  • NXB Chính Trị 2012
  • Đức Lượng
  • 226 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/31BEF50813DF542
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 2, 2021

Share This Page