Xây Dựng Làng, Bản Văn Hóa (NXB Chính Trị 2014) - Vũ Trung, 88 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-6_18-38-6.png
  Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển xã hội. Muốn có được một đời sống văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thì việc tổ chức, xây dựng đời sống văn hóa ở từng đơn vị cơ sở có vai trò rất quan trọng, trong đó mỗi làng, bản, phum, sóc, plei... đều cần được quan tâm đầy đủ, nhằm xây dựng thành những cộng đồng dân cư phát triển toàn diện cả kinh tế và văn hóa - xã hội. Tuy nhiên, ở mỗi vùng, mỗi dân tộc lại có cách gọi làng, bản khác nhau, quy mô về dân số cũng khác nhau nên cần có cách hiểu chung nhất về đơn vị làng, bản. Đó là các đơn vị hành chính truyền thống có từ lâu đời, nhỏ hơn cấp xã như: bản, thôn, buôn, bon, plei, làng, ấp,... Như vậy, việc tổ chức xây dựng Làng, bản văn hóa có trách nhiệm của cấp xã và trực tiếp là của các tổ chức, đoàn thể cũng như người dân tại mỗi làng, bản. Mục đích cuối cùng là để một cộng đồng dân cư cụ thể phát triển toàn diện.
  • Xây Dựng Làng, Bản Văn Hóa
  • NXB Chính Trị 2014
  • Vũ Trung
  • 88 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/B4755F3A2BB8352
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 6, 2021

Share This Page